1. Podmiot prowadzący

Sklep internetowy działający pod adresem: www.starpool.pl odnośnik do www.chemiapool.pl prowadzony jest przez Starpool Adrian Worożko z siedzibą w Koninie przy ulicy Piaskowej 11, 62-500 Konin, NIP 665 303 56 85 REGON 387891230, adres e-mail: staropol@op.pl, telefon kontaktowy: 63 249 38 48, kom. 502 645 689, faks 63 248 38 49 godziny pracy sklepu internetowego: poniedziałek – piątek godz. 9-16.

2. Zakres działania

Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży detalicznej w asortymencie: chemia basenowa, akcesoria i wyposażenie basenów za pośrednictwem sklepu internetowego STARPOOL. Prawa autorskie do serwisu www.starpool.pl oraz www.chemiapool.pl oraz zawartych w nim treści i opisów należą do Starpool A.Worożko

3. Opisy i cenniki produktów

3.1 Ceny towarów są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Na zakupione towary firma Starpool A.Worożko wystawia paragony oraz faktury VAT.

3.2 Ceny towarów podane na stronie sklepu podlegają negocjacjom w przypadku zamówień większej ilości towaru, stosownie do jego rodzaju.

3.3 Zdjęcia towarów w sklepie internetowym mogą zniekształcać widok rzeczywisty przedmiotu, jednak nie zmieniają ich wartości rzeczowej.

4. Zasady zamawiania towarów, dostawy i płatności

4.1 Zamówienia towarów przyjmowane za pośrednictwem strony www.starpool.pl i www.chemiapool.pl lub w przypadku cen negocjowanych również telefonicznie lub mailowo.

4.2 Zasady logowania do serwisu STARPOOL i administrowania kontem użytkownika.

4.3 Zamówienia będą realizowane w kolejności, według daty ich złożenia, w terminie do 3 dni roboczych a w przypadku niedostępności wybranego towaru w magazynie do 7 dni roboczych. O terminach realizacji i wysyłce towaru klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

4.4 Potwierdzenie sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy handlowej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji , sprzedawca może z różnych przyczyn odmówić realizacji zamówienia.

4.5 Przesyłki towarów odbywać się będą za pomocą firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy Starpool A. Worożko w Koninie przy ulicy Piaskowej 11. Czas realizacji przesyłki liczy się od potwierdzenia o wpłacie należności na konto sklepu STARPOOL lub deklaracji o innej formie płatności.

4. 6 Płatności za towar należy dokonywać bezpośrednio na konto sklepu STARPOOL lub za pomocą szybkich płatności w systemie tPay. Możliwa jest również opcja płatności za pobraniem u kuriera.

4.7 Wraz z towarem wydawana jest faktura Vat , paragon oraz w przypadku urządzeń karta gwarancyjna.

5. Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów

5.1 Klient zawierając umowę kupna/sprzedaży na odległość ma prawo od niej odstąpić w okresie 10 dni bez podania przyczyn, przesyłając do sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie. Termin 10 dni, w którym klient ma prawo odstąpić od zakupu liczy się od dnia wydania towaru klientowi.

5.2 Zwracany towar należy odesłać do sprzedawcy w stanie niezmienionym, bez oznak używalności najpóźniej w terminie 14 dni od jego wydania. Wraz z towarem klient musi zwrócić również wszelkie towary otrzymane od sprzedawcy dodatkowo w formie gratisowej lub po cenie promocyjnej w ramach prowadzonych działań marketingowych.

5.3 W przypadku zwrotu towaru, po pisemnej deklaracji kupującego i zwrocie towaru umowę kupna/sprzedaży uważa się za niebyłą a sprzedawca wystawia kupującemu fakturę korektę, po której podpisaniu i odesłaniu sprzedający zwraca kupującemu kwotę wpłaconą za towar, nie zwraca zaś kosztów przesyłki.

5.4 Kupujący przy odbiorze przesyłki winien niezwłocznie sprawdzić czy towar dostarczony nie ma usterek i uszkodzeń, a w przypadku zaistniałych należy spisać w obecności kuriera protokół uszkodzeń i nie odbierać przesyłki bądź odesłać towar na koszt sklepu STARPOOL.

5.5 Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep STARPOOL . Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sklep STARPOOL rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Reklamowany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze ale takie, które gwarantuje bezpieczny transport do serwisu lub z powrotem do sprzedawcy. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu zakupu oraz dokładny opis wady i sytuacji w której zaistniała.

5.6 Jeżeli serwis uzna podane w reklamacji wady za zasadne klient otrzyma towar naprawiony, bądź gdy wady nie da się usunąć –towar nowy. Jeżeli zaś towar okaże się sprawny bądź firma nie wykryje żadnej usterki koszt kolejnej przesyłki pokryje klient.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu STARPOOL są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zakupu, bądź w przypadku deklaracji klienta do informowania go o aktualnych działaniach marketingowych w firmie Starpool A.Worożko.

6.2 Dane osobowe klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

6.3 Klient sklepu po zalogowaniu się na stronie sklepu STARPOOL ma wgląd i może zmieniać swoje dane osobowe. Powierzone nam dane osobowe klientów są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Właściciel sklepu internetowego STARPOOL zastrzega sobie możliwość zmiany w jego regulaminie i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie na stronie głównej sklepu.

7.2 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sklepu obowiązują przepisy prawa handlowego.

7.3 Złożenie zamówienia towaru jest jednoznaczne akceptacją powyższego regulaminu sklepu.

7.4 Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sklepu powstałe na skutek przyczyn technicznych niezależnych typu konserwacja i przegląd techniczny.

7.5 Ważność powyższego regulaminu określa się na nieoznaczony, obowiązujący od momentu wprowadzenia go na stronę sklepu internetowego STARPOOL.


30
Ponad 30 lat
doświadczenia
250
Regularny serwis
250 obiektów
7
Znajdziesz nas
w 7 krajach
120
Ofertę przygotujemy
w 2 godziny
Nasze usługi
docierają do 7 krajów
w Europie

W Niemczech, Hiszpanii , Portugalii, Grecji, Włoszech, Rosji i Polsce obejmujemy fachowym serwisem około 250 obiektów basenowych, prywatnych oraz publicznych.

 

Dołącz do
naszego
newslettera

Chcesz dostawać aktualne informacje o promocjach oraz nowościach w sklepie?
Dołącz do Naszego Newslettera i przygotuj się na olbrzymią dawkę cenowych szaleństw.

 

Pomoc
sprzedawcy

Masz problem z wyborem przedmiotu
lub masz jakieś pytania? Poproś
o pomoc Naszego sprzedawcę.


Zadaj pytanie

Bezpieczne
dostawa

Dokładamy wszelkich starań aby proces
zamówienia był jak najbezpieczniejszy.

Wszystkie wysyłane przez Nas paczki
są odpowiednio zabezpieczane.